تبلیغات

            
                

خرید امتیاز

 100 امتیاز
 200 امتیاز
 500 امتیاز
 1000 امتیاز
 5000 امتیاز
 10000 امتیاز
 50000 امتیاز
 100000 امتیاز
 500000 امتیاز
 1 میلیون امتیاز
 200 تومان
 300 تومان
 500 تومان
 1000 تومان
 5000 تومان
 10000 تومان
 45000 تومان
 90000 تومان
 40000 تومان
 700000 تومان
           
            قیمت خرید امتیاز ها به شرح بالا می باشد . برای خرید هر پنل امتیاز باید ابتدا مبلغ آن را بپردازید . سپس شماره ی فیش یا تراکنش را به همراه پنل درخواستی خود و میزان مبلغ پرداختی از طریق ایمیل زیر برای ماارسال نمایید.

hellidownload@gmail.com
دوازده ساعت پس از دریافت ایمیل شما امتیاز درخواستی به شما تعلق خواهد گرفت.

لطفا با همان ایمیلی که در سامانه ی ما ثبت نام کرده اید برای ما ایمیل ارسال کنید

با تشکر