تبلیغات

با سلام سایت های ذکر شده در این لیست از سیاهچاله حذف شده اند ولی فرصت ثبت نام دوباره را دارند و در صورتیکه دوباره ثبت نام شدند تخلف کنند وارد لیست سیاه می شوند و باید برای خارج شدن از لیست سیاه مبلغ شارژ پرداخت کنند.

 

نام سایت

آدرس سایت

 گرند فیلم - حذف کردن کد

 grandfilm.mihanblog.com